gate gate
Hungarian Cultural Center Of Northeastern Ohio Formally: St. Stephen's Dramatic Club (1904-2001) & Geauga Magyar Club (1975-2001) 12027 Abbott Road - Hiram OH 44234
330-274-2786
1904-2004
Szent István Egyesület
100 Éves Évfordulo

Karácsony este 1903, a Szent Erzsébet Iskolai nay termében az ifjuság Karácsonyi Pásztor játékot rendezett. A nagy sikern felbuzdulva elhatározták hogy állandósítani fogják a játékok môkedvelô dalkört és megalapitótták a Szent István Kört. Alapitó tagok voltak Kocsis András, Dvorák József, Hanusovsky Gyula, Lezsák József, Magyary János, Jeney Dezsô, Lesco János, Olejnyik György, Hegedüs Károly, es Szászfaj Ferenc.

A Szent István Klub nagyon sok sikeres eredményt ért el az évek során (szinjátékban – énekkár, dalárra és a sport szakosztályon keresztül). Az 1980as években zavaros idôkön ment át. A klub házát tôz érte és nagy kárt okozott. A tagság lecsökent, de 1994ben újra meindult és újra alakult. Már több mint 270 taggal rendelkezett. Sok sikeres bált, ebedet és pikniket rendezett. És mivel a klub ház nem volt, a Szent Margit Egyház termében tartotta havi közgyülését. 2001ben, a Szent István Klub és a Geauga Magyar Cultural Klub egyesült. A Hungarian Cultural Center of Northeastern Ohio neven müködik az új klub. A munka folytatódik tovább, megszaporodott tagsági névsorral és szorgalmas, hazaszeretô munkával. Isten áldja meg minden munkás kezet és az összes tagságot.